Specjalista ds. realizacji projektów (RPO, POWER)

Jeśli chcesz realizować się w:
– zarządzaniu projektem od strony merytorycznej i finansowej (na każdym jego etapie),
– realizacji projektu zgodnie z harmonogramem i budżetem, kompleksowym sporządzaniu wniosków o płatność i
  prowadzeniu ewidencji bieżących wydatków budżetowych,
– nadzorowaniu zgodności projektu z wnioskiem o dofinansowanie oraz zasadami realizacji projektów
   współfinansowanych z RPO / POWER,
– przygotowywaniu i archiwizacji dokumentacji projektowej, prowadzeniu baz danych projektu,
– realizacji działań projektowych, w tym rekrutacji uczestników i promowaniu projektu,
– sporządzaniu umów z usługodawcami,
– odbywaniu wizyt monitoringowych i kontrolnych u uczestników projektu (poza biurem),
– kontakcie z Instytucją Pośredniczącą,
– kontrolowaniu pracy zespołu i zapewnieniu jakości projektu…

…i posiadasz:
– wykształcenie wyższe,
– bardzo dobrą znajomość MS Office i umiejętność obsługi urządzeń biurowych…
 

proponujemy Ci:
– pracę na pełen etat,
– możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji,
– atrakcyjne warunki zatrudnienia,
– pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, z dobrą kawą, zatrudniającej ciekawych i zaangażowanych
  profesjonalistów 🙂
– benefity w postaci dodatkowych premii kwartalnych, prywatnej opieki medycznej i wyjść integracyjnych oraz
  uczestnictwa w licznych szkoleniach

 

Zainteresowaliśmy Cię?
Prześlij nam swoje CV i list motywacyjny wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych na adres
m.kamola@wgpr.pl