Obsługa prawna jednostek publicznych

Wielkopolska Grupa Prawnicza od wielu lat zajmuje się kompleksową obsługą prawną jednostek sektora finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego. Kancelaria dysponuje zespołem prawników wyspecjalizowanych w różnych dziedzinach prawa, dzięki czemu Klienci otrzymują fachową i profesjonalną obsługę prawną.
Działamy głównie z wykorzystaniem środków szybkiego komunikowania się (telefon, mail, faks), dzięki czemu prawnicy kancelarii nie tracą czasu na dojazdy, mogą korzystać z naszych bogatych zasobów bibliotecznych, a co najważniejsze, na bieżąco mogą konsultować się ze specjalistami w danej dziedzinie, pracującymi w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej.  Naszym klientom oferujemy możliwość korzystania z programu E-Publiczny Doradca – autorskiej aplikacji, w znaczący sposób ułatwiającej prowadzenie procesu udzielania zamówień publicznych.

 

Proponowany zakres usług:

  • bieżąca obsługa prawna w zakresie zamówień publicznych, dyscypliny finansów publicznych, wydatkowania środków unijnych, windykacji należności, prawa pracy, procesu inwestycyjnego, tworzenia i opiniowania umów, nadzoru prawnego nad realizacją inwestycji, prawa oświatowego, realizacji zadań pomocy społecznej;
  • nadzór nad postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego; konsultowanie i analizowanie wydatków do 30.000 euro (w tym wydatków zaplanowanych w budżecie pod kątem stosowania prawa zamówień publicznych);
  • nadzór nad realizacją zadań z zakresu ustawy o czystości i porządku w gminach;
  • audyt legislacyjny;
  • reprezentowanie Klienta przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, jak również przed Krajową Izbą Odwoławczą;
  • reprezentowanie wójta/burmistrza gminy, kierowników oraz poszczególnych osób w postępowaniu o naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
  • reprezentowanie Klienta przed Instytucjami Pośredniczącymi/Wdrażającymi, podmiotami przeprowadzającymi kontrole w związku z realizacją projektów unijnych;
  • uczestnictwo lub reprezentacja Klienta w negocjacjach prowadzonych z partnerami handlowymi oraz innymi podmiotami;
  • prowadzenie działań windykacyjnych na rzecz jednostek publicznych (w tym szkolenie pracowników jednostki z zakresu zarządzania wierzytelnościami).