Wartość projektu

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 4 566 191,00 zł