Anna Andrzejewska

Koordynator projektów.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Zarządzanie Kapitałem Ludzkim SAP HR na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz szereg kursów specjalizacyjnych dot. rozliczania projektów unijnych oraz instytucji unijnych.

W firmie zajmuje się koordynowaniem projektów unijnych od rekrutacji, działań promocyjnych, organizacji szkoleń do rozliczania projektów.
W pracy zawodowej nastawiona na cel i jakość wykonywanych zadań.

Od 2014r. pełni funkcję Radnej Miasta i Gminy Kórnik. Jest członkiem Komisji Infrastruktury i Planowania Przestrzennego oraz Komisji Budżetu i Finansów. Członek stowarzyszenia „Przyjazny Borówiec”, zaangażowana w życie lokalnej społeczności.

Organizatorka pokazów mody w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz ćwierć maratonu „Borówiecka Za-dyszka”.  Pasjonatka tańca latynoamerykańskiego.”