Anna Wieczorek

Starszy aplikant radcowski.

Absolwentka prawa na wydziale Prawa i Administracji w Poznaniu. Aplikację radcowską odbywa przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe zdobywała jeszcze w trakcie studiów. W kancelarii zajmuje się doradztwem prawnym w toku realizacji inwestycji infrastrukturalnych z zakresu kar umownych, wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne, korzystania z gwarancji. Doradza, zarówno na etapie przedsądowym, jak i w trakcie procesu sądowego, wykorzystując wiedzę z zakresu prawa cywilnego, prawa zamówień publicznych oraz prawa budowlanego. W swojej praktyce zawodowej zajmuję się również tematami związanymi z środkami unijnymi w ramach zamówień publicznych oraz korektami finansowymi. Pomoc prawną świadczy również w języku angielskim.