Błażej Sarnowski

Radca prawny, współpracuje z Wielkopolską Grupą Prawniczą Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k.

Specjalista w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W 2014 r. ukończył studia doktoranckie na wydziale Prawa i administracji UAM w Poznaniu przygotowując aktualnie rozprawę doktorską nt. Karnoprawnej ochrony wierzyciela przed niewypłacalnością dłużnika.

Prowadzi również szkolenia i prelekcje dotyczące prawa i postępowania administracyjnego, w tym z zakresu odpowiedzialności materialnej urzędników dla sektora publicznego. Autor publikacji z zakresu prawa karnego gospodarczego. Aktywnie uczestniczący w świadczeniu pomocy pro bono osobom najuboższym m.in. w ramach programu Niebieski Parasol.

W życiu prywatnym jest spełnionym mężem i tatą 6 letniego syna Antosia, z którymi  spędza swój wolny czas – zazwyczaj bardzo aktywnie, m.in. poprzez organizowanie wycieczek pieszych i rowerowych. Miłośnik podróży i dobrego jedzenia, które często sam lubi przygotować.