Mateusz Kiś

Asystent prawny.

Student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poznań oraz Rady Samorządu Studentów WPiA UAM.

W Wielkopolskiej Grupie Prawniczej wspiera dział zarządzania wierzytelnościami. Zajmuje się m. in. sprawami windykacyjnymi oraz sprawami z zakresu prawa administracyjnego i cywilnego.

Prywatnie pasjonat motoryzacji, zarówno w wydaniu klasycznym, jak i tej współczesnej. W wolnym czasie zgłębia zagadnienia związane z filozofią i retoryką. Zwolennik medytacji oraz filozofii złotego środka.