Nikita Mitar

Doradca ds. produktu.

Ukończył studia na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym w Mińsku (Białoruś) ze specjalnością dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Zajmuje się rozwojem projektu „Asystent Postępowania” – programu informatycznego przeznaczonego do przygotowania i prowadzenia postępowań o zamówienie publiczne, sprzedażą, zamówieniami publicznymi oraz handlem zagranicznym w branży przemysłowej i informatycznej.

Jest także odpowiedzialny za kontakt z jednostkami budżetowymi w zakresie udostępniania informacji publicznej.

Prywatnie interesuje się historią, podróżami i sportem.