Paweł Krzywda

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu oraz mediator sądowy wpisany na listę mediatorów stałych przy Prezesie Sądu Okręgowego w Poznaniu.  Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Mediacji, Negocjacji i innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów na Uniwersytecie Warszawskim oraz szereg kursów specjalizacyjnych, w tym  szkolenie z zakresu sporów gospodarczych oraz tworzenia porozumień między skonfliktowanymi stronami.

Posiada doświadczenie w obsłudze zarządzania należnościami podmiotów gospodarczych, klientów korporacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych.

W kancelarii jako manager ds. monitoringu i windykacji obsługuje proces zarządzania należnościami podmiotów korporacyjnych oraz zajmuje się propagowaniem alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Od 2016 roku wpisany na listę mediatorów.

Prywatnie jako szczęśliwy mąż lubi żeglować oraz podróżować po Polsce camperem.