Przemysław Wojtylak

Radca prawny.

Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Historię na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.Na wydziale prawa obronił pracę magisterską z wynikiem bardzo dobrym poświęconą strajkowi i lokautowi w polskim prawie pracy na tle prawodawstwa państw europejskich.

Zdobywanie doświadczenia zawodowego oparł w głównej mierze na pracy w kancelariach radców prawnych w Poznaniu, nie stronił jednakże od innych dziedzin, czego przykładem może być praca w agencji reklamowej wykonującej zlecenia dla największych poznańskich korporacji.

W Wielkopolskiej Grupie Prawniczej zajmuje się obsługą prawną jednostek samorządu terytorialnego (w tym prawem zamówień publicznych), jak również obsługą przedsiębiorstw (w tym procesami łączenia i likwidowania).

Jego prywatne zainteresowania znakomicie ilustrują słowa piosenki Marka Grechuty „Korowód”:  „Kto pierwszy był człowiekiem? Kto będzie nim ostatni?”