„Jak ubiegać się o zamówienia publiczne organizacji międzynarodowych?”

Już 7 lipca 2021 w ramach projektu realizowanego przez Wielkopolską Grupę Prawniczą „Zagraniczne zamówienia publiczne w Twojej firmie” odbędzie się kolejne szkolenie dla przedsiębiorstw z sektora MMŚP na temat możliwości udziału polskich przedsiębiorców w rynkach zamówień publicznych organizacji międzynarodowych UNIDO/UNESCO/WHO/UNDP/UNOPS.

Organizacja Narodów Zjednoczonych, włączając w to wiele powiązanych z nią agencji, stanowi rodzaj ogromnego, światowego rynku dla dostawców prawie wszystkich rodzajów towarów i usług. Również polscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z możliwości jakie daje UN Global Market – platforma zamówień systemu ONZ, na której każdego dnia publikowanych jest kilkanaście nowych zamówień publicznych, przetargów i konkursów.

W 2019 r. łączna wartość towarów, usług  i robót budowlanych zamówionych przez organizacje należące do systemu ONZ wyniosła 19,9 mld USD.

Zapotrzebowanie systemu ONZ jest szerokie i obejmuje wiele kategorii towarów i usług odpowiadających profilom działalności poszczególnych organizacji. Od lat, do zamówień o największej wartości należą zamówienia na dostawy farmaceutyków, środków antykoncepcyjnych i szczepionek oraz na usługi transportowe, magazynowania i pocztowe.

Udział w szkoleniu to niesamowita okazja dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, by dzięki poznanym przepisom dotyczącym zagranicznych zamówień publicznych, bez obaw brać w nich udział.

Polecamy Państwu także lekturę raportu opracowanego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju (z czerwca 2020) „Jak ubiegać się o zamówienia publiczne organizacji międzynarodowych? 15 historii sukcesu polskich firm”, w którym znajdziecie Państwo wiele podpowiedzi i wskazówek, gdzie pozyskiwać odpowiednie informacje i wsparcie dotyczące udziału w przetargach zagranicznych (mowa jest też m.in. o naszym projekcie „Zagraniczne zamówienia publiczne w Twojej firmie”), a także przykłady polskich firm, które z sukcesem brały udział w takich przedsięwzięciach.

ZAPRASZAMY!

https://www.politykainsight.pl/_resource/multimedium/20200896