Następna umowa kredytu frankowego nieważna

Niezwykle miło nam poinformować, że w ubiegłym tygodniu uzyskaliśmy wyrok, ustalający nieważność umowy kredytu frankowego.

Tym razem Sąd Okręgowy w Poznaniu, XII Wydział Cywilny w składzie SSO Zofia Lehmann w dniu 24.05.2022r.  uznał za nieważną umowę zawartą przez kredytobiorcę z mBankiem (dawniej BRE Bank) i zasądził na rzecz kredytobiorcy kwotę 220.679,23 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie tytułem zwrotu nienależnie pobranych rat kapitałowo- odsetkowych i innych opłat związanych z zawartą umową oraz kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu poniesionych kosztów procesu.

Co jednak najistotniejsze to już kolejny, wydany przez Sąd Okręgowy w Poznaniu wyrok, uwzględniający powództwo w całości i co ważne wydany w niespełna 18 miesięcy od momentu złożenia pozwu.

Ponownie więc sprawiedliwości stało się zadość, a kredytobiorca nie tylko uzyskał pozytywne rozstrzygnięcie i zwrot wszystkich kwot zapłaconych na poczet spornej umowy kredytowej, ale nade wszystko uwolnił się od znacznego ryzyka kursowego na przyszłość, a także od ogromnego salda kredytowego, które pomimo spłaty otrzymanego kapitału oraz regularnych spłat kredytu przez kilkanaście lat trwania umowy przewyższało kwotę wypłaconego kredytu.

Zarówno treść rozstrzygnięcia, jak i czas trwania procesu zachęcają do podjęcia sądowej batalii z bankiem, która pozwoli nie tylko zakończyć nieuczciwy stosunek prawny, ale nade wszystko odzyskać równowagę i poczucie sprawiedliwości zakłócone na wiele lat przez nierzetelne postępowanie banku.

Sprawę prowadzili mec. Bartosz Kozłowski oraz mec. Jakub Świerczyński.