Ewa Walkowiak

Artykuły:

Udostępnienie wyjaśnień rażąco niskiej ceny

Opublikowano: 23 sty 2024

Zgodnie z art. 74 Ustawy Pzp protokół postępowania jest jawny i udostępniany na wniosek. Załączniki do protokołu postępowania udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnieniu postępowania, z tym, że: oferty wraz z załącznikami udostępnia się niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert, z uwzględnieniem […]

Certyfikacja wykonawców w zamówieniach publicznych już na horyzoncie

Opublikowano: 10 paź 2023

Przewidziana w polityce zakupowej państwa na lata 2022 – 2025 certyfikacja wykonawców w zamówieniach publicznych stale budzi wśród podmiotów zajmujących się tą tematyką znaczące zainteresowanie. Nie bez powodu, ma być ona bowiem instrumentem służącym uproszczeniu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wykonawców, wzmacniając tym samym rynek zamówień publicznych i czyniąc go bardziej dostępnym. System certyfikacji […]

Oświadczenie o podziale obowiązków w zamówieniach publicznych

Opublikowano: 10 paź 2023

Nie ulega wątpliwości, iż charakterystyka zamówień publicznych jest z racji swojej istoty oraz kwestii, które porusza co najmniej skomplikowana i zawiła. Jak stwierdził wyrokiem z dnia 6 lipca 2018 r. Sąd Najwyższy, sygn. akt II CSK 562/17, „przedmiot niektórych umów zawieranych w reżimie ustawy o zamówieniach publicznych jest na tyle skomplikowany, że pojedynczy wykonawca może […]