Jędrzej Lutomski

Artykuły:

Sukcesja w firmie przez przekształcenie – jak zaplanować bezpieczną przyszłość przedsiębiorstwa

Opublikowano: 09 kwi 2024

Żywot przedsiębiorstwa podobnie jak człowieka z czasem dobiega końca, a najczęściej oba te końce przychodzą w jednym momencie, kiedy zabraknie autora całego przedsięwzięcia. Nie musi się tak jednak dziać, bo firma to do siebie, że może trwać dalej, praktycznie w nieskończoność, dzięki czemu owoc wieloletniej pracy w może zostać przekazany dalszym pokoleniom, które będą o […]

Operatorzy i wykonawcy w Podmiotowym Systemie Finansowania – czy powiązania są dopuszczalne

Opublikowano: 25 sty 2024

Nowa perspektywa finansowa 2021-2027 działa w Polsce już od jakiegoś czasu w pełni, jednak przez opóźnienia w jej wdrożeniu, wciąż wątpliwości jakie wynikają ze zmian w dotychczasowych regulacjach pozostały niewyjaśnione przez praktykę. To również niestety sprzyja pewnej atmosferze dezinformacji i tworzeniu się niepotwierdzonych interpretacji nowych wytycznych. Jedną z takich sytuacji jest zamieszanie jakie da się […]

Gwarancja na roboty budowlane – o rozbieżnościach w interpretacji

Opublikowano: 01 wrz 2023

Wielokrotnie poruszaliśmy w naszych wpisach kwestię gwarancji w robotach budowlanych. Powracanie do tego tematu jest nieuniknione, gdyż każdy kto miał do czynienia z inwestycjami budowlanymi potwierdzi, że gwarancja jest jednym z najistotniejszych wątków umowy o roboty budowlane. Wynika to z tego, że inwestycje budowalne są często skomplikowanymi i złożonymi procesami, łączącymi w sobie wiele elementów, […]

Zamówienia NATO są na wyciagnięcie ręki!

Opublikowano: 29 sie 2023

W ciągu ostatniego roku ze względu na inwazję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę cały świat na nowo zaczął odkrywać organizację międzynarodowe zajmujące się bezpieczeństwem i obronnością. Dodatkowo temat ten jest tym bardziej ważki i nośny w naszym kraju ze względu na ostatnie zdarzenia za naszą wschodnią granicą. Choć jest to wątek niezwykle ciekawy, każdy z nas […]

Najgorszy wyrok lepszy od najlepszej ugody. Czas skończyć z błędnym kierunkiem zamawiających.

Opublikowano: 22 sie 2023

Inwestycje z podmiotami publicznymi tak samo jak te z udziałem wyłącznie podmiotów prywatnych mają to do siebie, że mogą generować sytuacje sporne. Podstaw do konfliktu może być wiele, a to brak zapłaty wynagrodzenia, a to wady przedmiotu umowy, brak jego wykonania, czy niezgodność z umową. Ile spraw tyle sporów i nieistotne, czy po obu stronach […]

Mnogość podstaw do waloryzacji. Czy to problem bogactwa?

Opublikowano: 03 sie 2023

W sprawach waloryzacyjnych jedną z najważniejszych rzeczy jest znalezienie podstawy, na której można waloryzować wynagrodzenie wykonawcy. Podstawy te są bowiem różne i zależnie od tego, z którą z nich mamy do czynienia, waloryzacja w oparciu o nią może przebiegać różnie. Podstawa waloryzacji może również wpływać przede wszystkim na kwotę zwiększonego wynagrodzenia, jakiej wykonawca może się […]

Spór o wady robót budowlanych. Nie zawsze potrzebujemy biegłego.

Opublikowano: 16 cze 2023

W jednej ze spraw prowadzonych w imieniu naszego klienta mieliśmy do czynienia z kolejną ciekawą sytuacją procesową. Mianowicie sąd rozprawiał o wadach robót budowlanych bez opinii biegłego. Pewną utartą zasadą jest, że w procesach sądowych dotyczących robót budowlanych często korzysta się z dowodu z opinii biegłego, zwłaszcza jeśli ocenić trzeba, czy roboty noszą wady, czy […]

Minimalne wynagrodzenie w górę, a co z wynagrodzeniem wykonawcy? Waloryzacje innego rodzaju.

Opublikowano: 13 cze 2023

Wykonawca często boryka się ze stwierdzeniem, że jest profesjonalistą, więc powinien z dużą dozą ostrożności i zapobiegliwości przewidywać wszelkie okoliczności jakie mogą zdarzyć się w trakcie realizacji umowy i w konsekwencji tak skalkulować ofertę, aby zminimalizować ryzyka jakie mogą w przyszłości wystąpić. Sugerowałoby to, że wykonawca powinien brać duży margines bezpieczeństwa w swojej ofercie. Zbyt […]

Gwarancja w ofercie – gdzie jest jej limit?

Opublikowano: 12 maj 2023

Zamówienia publiczne charakteryzują się tym, iż zakładają, aby dane zamówienie było realizowane w sposób najbardziej korzystny z dostępnych na rynku. Aby tego dokonać zamawiający mogą wymagać by wykonawcy zaoferowali również jak najlepsze parametry dla wykonania danego zamówienia, w tym najczęściej jak najdłuższą i jak najszerszą gwarancję. Czy mogą jednak domagać się jak najlepszych parametrów w […]

Czy kontrakt publiczny może być dla przedsiębiorcy kotwicą? Przekształcenie wykonawcy.

Opublikowano: 02 maj 2023

Wykonawcy bardzo często chcą lub są wręcz zmuszeni do zmiany formy wykonywanej działalności. Niestety równie często blokuje ich przed tym obawa, iż może to wpłynąć na zawarte i trwające umowy w sprawie zamówienia publicznego. Kontrakt staje się więc dla nich tytułową kotwicą, która wiąże ich z nierentowną i niechcianą działalnością. Z powyższej sytuacji można jednak […]

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy

Opublikowano: 14 kwi 2023

Wobec postępujących zmian i wahań ekonomicznych zauważalnych na rynku zarówno polskim, jak i zagranicznym, jednym z wiodących tematów upływającego już roku w kwestii zamówień publicznych było zagadnienie waloryzacji wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Nie ma też co się takiemu stanowi rzeczy dziwić, w obliczu wzmożonego wzrostu cen materiałów, energii czy paliw oraz wywołanemu skutkami pandemii COVID-19 i […]