Krzysztof Kostiuszko

Artykuły:

Czy obecność franszyzy redukcyjnej w umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej stanowi przeszkodę w uzyskaniu zamówienia publicznego przez Wykonawcę?

Opublikowano: 02 kwi 2024

Umowy ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej charakteryzuje specyficzna dla branży ubezpieczeniowej zawiłość i skomplikowanie. Ubezpieczyciele jako podmioty świetnie rozumiejące specyfikę ubezpieczeń zawierają w nich wiele klauzul oraz specyficznych postanowień, które mogą wprowadzić zainteresowanych w nie lada zakłopotanie. Jedną z takich powszechnie stosowanych klauzul jest zawarcie w ubezpieczeniu mechanizmu zwanego „franszyzą redukcyjną”. Franszyza wskazuje bowiem kwotę, o którą […]

Procedura samoczyszczenia – skrucha wykonawcy może czasami pomóc

Opublikowano: 25 sie 2023

Będąc wykonawcą często realizującym zamówienia publiczne, ponosimy spore ryzyka związane z ewentualnymi nieprawidłowościami przy ich wykonywaniu. O ile nie zawsze muszą one być obiektywnie zawinione przez wykonawcę, tak skutki tego typu uchybień są bardzo dotkliwe i mogą skutecznie pozbawić wykonawców możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilka lat. Zwykły błąd jednego z pracowników, chaos […]