Akcelerator DIANA – co jeszcze musisz wiedzieć?

Skoro już wiemy, czym mniej więcej jest program DIANA, warto wskazać w jaki dokładnie sposób będzie on funkcjonował i na jakich płaszczyznach będzie operował.

  1. Kluczowe wyzwania

Program Akcelerator DIANA kładzie nacisk na trzy wyselekcjonowane obszary tematyczne

  • Bezpieczeństwo/odporność energetyczna – w czasach dynamicznych zmian, zarówno społecznych jak i geopolitycznych czy środowiskowych nie ulega wątpliwości, iż energia stanowi kluczowy surowiec nie tylko dla cywili lecz także dla jednostek wojskowych – za przykład mogą posłużyć wszelkiego rodzaju klęski żywiołowe czy strefy konfliktów.

Aby sprostać tym wyzwaniom NATO poszukuje rozwiązań umożliwiających modułową konstrukcję mikro sieci będących w stanie w niezawodny sposób sprostać zapotrzebowaniu energetycznemu. Wszelkie technologie posiadające możliwość przeskalowania i współpracy z podobnymi systemami. Pozostałe interesujące dla Sojuszu technologie to wytwarzanie energii odnawialnej, przechowywanie energii, sprzęt i oprogramowanie (hardware, software) do adaptacyjnego i inteligentnego zarządzania energią, technologie wykrywające i chroniące systemy przed cyberatakami. Należy zaznaczyć, iż kwestie cyber-bezpieczeństwa stanowią niezwykle istotny aspekt w programie Akceleratora DIANA – szerszy opis w punkcie poniżej

  • Bezpieczna wymiana informacji – współczesne konflikty są dowodem na krytyczną rolę bezpieczeństwa informacyjnego dla nowoczesnej armii. Poufna, niezawodna i bezpieczna możliwość wymiany dokumentów i innego rodzaju danych statycznych z wyłączeniem ryzyka ich edycji, ingerencji w ich treść (static data – dane, które nie zmieniają się często lub pozostają stałe). Mimo niezaprzeczalnej wagi tego rodzaju informacji w środowisku biurowym, gdzie przepływ dokumentów jest standardem – ochrona danych tam jest znacznie prostszym zadaniem niż na polu walki jak w przypadku wojska, służb ratowniczych czy pokojowych.

W celu sprostania tego rodzaju wyzwaniom NATO poszukuje sposobów na bezpieczny, zaufany system transferu danych w czasie rzeczywistym podobnych do obecnych systemów używanych do dostarczania wideo w czasie rzeczywistym (streaming) czy rzeczywistości rozszerzonej (AR). Szczególny nacisk kładzie się na technologie umożliwiające osiągnięcie pożądanego efektu w niekorzystnych, trudnych warunkach.

  • Wykrywanie i obserwacja – wody przybrzeżne mają istotne znaczenie taktyczne i gospodarcze dla każdego państwa graniczącego z nimi oraz wszelkich państw polegających na nich w zakresie handlu, transportu i rekreacji. Mimo tego nasze zrozumienie oraz ilość informacji dotyczących środowiska podwodnego jest ograniczona – wynika to z faktu, że wiele standardowych metod obserwacyjnych nie funkcjonuje poprawnie pod wodą.

W celu unowocześnienia technologii wykrywania i obserwacji na terenach wodnych Akcelerator DIANA poszukuje systemów i komponentów umożliwiających tego rodzaju działania w podpowierzchniowych strefach przybrzeżnych m.in. nowatorskie techniki i/lub zaawansowane możliwości mapowania dna morskiego, monitorowania infrastruktury podmorskiej, śledzenia obiektów stworzonych przez człowieka i życia morskiego, wyrywania skutków zmian klimatu oraz wizualizacji wzorców życia.

  1. Korzyści dla firm

W ostatniej publikacji kwestia finansowa i pozafinansowa została częściowo wyjaśniona jednakże należy wspomnieć o jeszcze jednym kluczowym aspekcie Akceleratora DIANA. Oprócz bezzwrotnego grantu 100.000 EUR i następnym w wysokości 300.000 EUR dla najbardziej obiecujących projektów. Istotnym aspektem jest również możliwość prowadzenia badań w 90 centrach badawczych rozsianych po całym NATO, przystosowanych do zróżnicowanych technologii oraz wsparcie czołowych ekspertów z dziedzin naukowych i ekonomicznych.

Poza wszystkimi wymienionymi do tej pory korzyściami należy z pełną doniosłością wskazać na jedną, wcześniej nie wymienioną -NATO oferuje uczestnikom Akceleratora DIANA regularną ekspozycję do społeczności zaufanych inwestorów Sojuszu. Ta potężna sieć powiązań i kontaktów inwestorskich umożliwi zaproszenia na wystawy, prezentacje i regularne raporty z centrów testowych i badawczych przekazywane zainteresowanym inwestorom. Ponadto beneficjenci programu akceleracyjnego mogą liczyć na stałą współpracę ze specjalistami ds. inwestycji z NATO Innovation Fund.

Każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę z faktu jak niezwykłą szansą dla nowoczesnej technologii jest program DIANA i jak wiele możliwości stwarza dla rynku innowacyjnych technologii dzięki niespotykanej wcześniej międzysektorowej formie.

Autor: Sebastian Andrzejewski

Stacjonarna konferencja dla firm. 14 XI 2023r, Poznań.

"Możliwość pozyskiwania zamówień w ramach organizacji międzynarodowych oraz w związku z bieżącą pomocą Ukrainie"

14 listopada w Poznaniu, udział dla firm bezpłatny!

SPRAWDŹ