3.08.2023

Akcelerator DIANA -jak bardzo może przyspieszyć twoje przedsiębiorstwo?

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu wojsko było twórcą licznych innowacji, które zmieniły nie tylko oblicze pola bitwy, ale także (a może przede wszystkim) codzienne życie cywili. Technologie takie jak GPS czy Internet nieodwracalnie zmieniły naszą rzeczywistość. Współcześnie z przełomowymi koncepcjami technologicznymi kojarzony jest sektor prywatny, a NATO prowadzi działania zmierzające do wykorzystania jego potencjału. Przykładem takiego działania jest uruchomiony 6 czerwca 2023 roku Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic – DIANA.

Czym jest DIANA?

Program Akcelerator DIANA skierowany jest do inwestorów i innowatorów z całego sojuszu północnoatlantyckiego, którzy chcą stawić czoła najważniejszym wyzwaniom współczesności, do rozwiązania których potrzebne są najnowocześniejsze technologie. Osiągnięcie pełnej zdolności operacyjnej Akceleratora ma potrwać do roku 2025 umożliwiając dynamiczny rozwój kilkuset projektów rocznie. Będzie to możliwe dzięki wyjątkowej formie przenikania się sektora publicznego, prywatnego i naukowego oraz dostępu do wyselekcjonowanych centrów badawczych i testowych, przystosowanych do danych typów projektów. Ponadto, zakwalifikowane przedsiębiorstwa mogą liczyć na kompleksowy, 6 miesięczny boot-camp zaprojektowany dla start-upów na wczesnym etapie rozwoju. Dzięki takiej formie wsparcia przedsiębiorców NATO liczy na intensywny, wcześniej niespotykany rozwój innowacji o podwójnym zastosowaniu – cywilnym i wojskowym. Unikalny charakter technologii podwójnego zastosowania stanowi swoistego rodzaju znak rozpoznawczy Akceleratora DIANA.

Jakich firm poszukuje DIANA?

NATO podczas tworzenia projektu akceleratora postawiła przed firmami trzy kluczowe problemy, których rozwiązanie uznaje za krytyczne – Bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczną wymianę informacji oraz wykrywanie i nadzór. Szersze, bardziej wnikliwe rozważania dotyczące tych trzech wyzwań pojawią się w następnej publikacji dotyczącej akceleratora DIANA.

Jednakże w związku z wyżej wskazaną charakterystyką problemów z jakimi ma mierzyć się program DIANA należy zadać sobie pytanie – jakiego rodzaju przedsiębiorstwa i start-upy są poszukiwane?Akcelerator skupia się przede wszystkim, lecz niewyłącznie, na gałęziach takich jak:

 • Big data
 • Sztuczna inteligencja (AI)
 • Programy autonomiczne
 • Technologie kosmiczne i hipersoniczne
 • Technologie kwantowe
 • Biotechnologia

Nie ulega wątpliwości, iż poszukiwane są firmy stosujące najnowocześniejsze, innowacyjne technologie z wysokim stopniem potencjału rozwoju oraz szerokim spektrum zastosowań, zarówno cywilnych jak i wojskowych. Odpowiada to charakterystyce wielkiego przedsięwzięcia naukowo-technologicznego jakim bez wątpienia jest DIANA.

Jak bardzo może przyspieszyć Twoje przedsiębiorstwo?

Z punktów powyższych można dowiedzieć się czym jest oraz dla kogo przeznaczony jest program DIANA. Ostatnim, kluczowym dla przedsiębiorcy pytaniem jest kwestia korzyści płynących z udziału w akceleratorze.

W przypadku zakwalifikowania się przedsiębiorstwa pierwszy, co ważne – bezzwrotny grant wynosi 100.000 euro, a następny związany np. z zaprezentowaniem prototypu wynosi 300.000 euro. Ponadto, przysługuje dodatkowy budżet na podróże związane z procesem akceleracji. Należy również mieć na uwadze fakt, iż najlepsze projekty mają możliwość uzyskania dodatkowego finansowania przez inwestorów i fundusz NATO Innovation Found, który posiada środki w wysokości przekraczające kwotę 1.000.000.000 euro.

Korzyści finansowe to nie jedyne benefity jakie oferuje DIANA. Bezsprzecznie należy wspomnieć o dostępie do kilkudziesięciu centrów badawczych rozsianych po całym Sojuszu oraz liczne konsultacje i mentoring międzynarodowego zespołu złożonego z naukowców i specjalistów ds. technologii. Tego rodzaju wsparcie merytoryczne może okazać się bezcenne.

Biorąc pod uwagę informacje powyższe należy dojść do wniosku, iż program Akcelerator DIANA stanowi niepowtarzalną okazję dla innowacyjnych firm, dając im możliwość realizacji ambitnych, skomplikowanych i ryzykownych przedsięwzięć, które wpłyną nie tylko na aspekty wojskowo-obronne, ale przede wszystkim – na nasze codzienne życie.

Autor: Sebastian Andrzejewski

 •  

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne

  Sprawdź też artykuły...

  11.06.2024

  Zysk w procedurze wyjaśniania rażąco niskiej ceny

  Celem wyjaśnień dotyczących ceny wskazanej w ofercie składanych w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 224 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień...
  4.06.2024

  Pomoc frankowiczom

  – formy wsparcia oferowane przez Kancelarię Wielkopolska Grupa Prawnicza Możesz unieważnić kredyt frankowy, jeżeli go nadal spłacasz. Jeśli już go spłaciłeś, przysługuje Ci zwrot rat. Pomoc frankowiczom – unieważnienie umowy...