15.03.2021

13 kwietnia 2021 ważna data dla FRANKOWICZÓW

EDIT: Początkowy termin 25 marca 2021 został przełożony na 13 kwietnia 2021 roku  – wtedy to Sąd Najwyższy wyda uchwałę, która w kompleksowy sposób rozstrzygnie najważniejsze kontrowersje dotyczące kredytów „frankowych”.

Uchwała będzie miała fundamentalny wpływ na wszystkie sprawy „frankowe” przed polskimi sądami. Nastąpi:

  • ugruntowanie korzystnej dla kredytobiorców linii orzeczniczej
  • zwiększenie liczby wyroków ustalających nieważność umowy kredytowej i zasądzających dla kredytobiorców całość dochodzonych przez nich kwot zapłaconego kredytu
  • znaczne przyspieszenie rozpoznawania spraw w sądach
  • uznanie za zupełnie bezzasadne żądań banków z tytułu tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału
  • wysyp bankowych propozycji ugodowych wobec kredytobiorców, którzy zdecydowali się wcześniej wystąpić z pozwem do sądu.

Tym samym wszyscy kredytobiorcy mający kredyt indeksowany lub denominowany do waluty obcej, w tym szczególnie do CHF, stoją przed ogromną szansą na uwolnienie się od niekorzystnych i niezgodnych z prawem umów kredytowych.

Co w tej sytuacji mogą zrobić kredytobiorcy? jakie kroki podjąć? szczegóły znajdą Państwo w poniższym linku:

https://frankowicze.gr8.com/

Autor artykułu:

WGP

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne