15.03.2021

13 kwietnia 2021 ważna data dla FRANKOWICZÓW

EDIT: Początkowy termin 25 marca 2021 został przełożony na 13 kwietnia 2021 roku  – wtedy to Sąd Najwyższy wyda uchwałę, która w kompleksowy sposób rozstrzygnie najważniejsze kontrowersje dotyczące kredytów „frankowych”.

Uchwała będzie miała fundamentalny wpływ na wszystkie sprawy „frankowe” przed polskimi sądami. Nastąpi:

 • ugruntowanie korzystnej dla kredytobiorców linii orzeczniczej
 • zwiększenie liczby wyroków ustalających nieważność umowy kredytowej i zasądzających dla kredytobiorców całość dochodzonych przez nich kwot zapłaconego kredytu
 • znaczne przyspieszenie rozpoznawania spraw w sądach
 • uznanie za zupełnie bezzasadne żądań banków z tytułu tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału
 • wysyp bankowych propozycji ugodowych wobec kredytobiorców, którzy zdecydowali się wcześniej wystąpić z pozwem do sądu.

Tym samym wszyscy kredytobiorcy mający kredyt indeksowany lub denominowany do waluty obcej, w tym szczególnie do CHF, stoją przed ogromną szansą na uwolnienie się od niekorzystnych i niezgodnych z prawem umów kredytowych.

Co w tej sytuacji mogą zrobić kredytobiorcy? jakie kroki podjąć? szczegóły znajdą Państwo w poniższym linku:

https://frankowicze.gr8.com/

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne

  Sprawdź też artykuły...

  12.07.2024

  Zasady wyboru wykonawców w perspektywie finansowej 2021- 2027 na podstawie Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na...

  Opracowanie stanowi kontynuację artykułu Zasady wyboru wykonawców w perspektywie finansowej 2021 – 2027 na podstawie Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021 – 2027 – część I. Wytyczne doprecyzowały kwestię...
  9.07.2024

  Zasady wyboru wykonawców w perspektywie finansowej 2021 – 2027 na podstawie Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków...

  Z dniem 25 listopada 2022 roku weszły w życie wydane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych...