23.05.2017

Procedury wydatkowania środków unijnych w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 – Komentarz praktyczny

Wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie w zakresie wydatkowania środków z UE, stosowania przepisów wspólnotowych, jak również w zakresie prawa zamówień publicznych, radca prawny, wspólnik zarządzający w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej – Paweł Sendrowski przygotował komentarz „Procedury wydatkowania środków unijnych w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020”, który kierowany jest zarówno do Beneficjentów, jak i pracowników IP / IW.

Komentarz porusza m.in. następujące zagadnienia:

  • jak sumować oraz dzielić zamówienia w ramach zasady konkurencyjności;
  • kiedy można nie stosować zasady konkurencyjności;
  • czy w przypadku rozeznania rynku obowiązuje zakaz powiązań osobowych lub kapitałowych;
  • jak prawidłowo sporządzić opis przedmiotu zamówienia;
  • jakie znaczenie mają kody CPV w postępowaniu;
  • jak rozumieć zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców;
  • jak stosować przepisy dotyczące wyłączenia podmiotów powiązanych;
  • jak prawidłowo przygotować zapytanie ofertowe;
  • czy w zapytaniu ofertowym mogą znaleźć się postanowienia dotyczące wadium, czy rażąco niskiej ceny;

Autor artykułu:

Karolina Kulińska

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne