Bezpłatne szkolenie z zakresu zamówień publicznych dla podmiotów ekonomii społecznej w Warszawie

W imieniu Wielkopolskiej Grupy Prawniczej zapraszamy na szkolenie dla podmiotów ekonomi społecznej z zakresu prawa zamówień publicznych oraz procedur wyłaniania wykonawców w projektach unijnych.

W dniu 24 sierpnia 2017 r. o godzinie 10:00 w Golden Floor Plaza, al. Jerozolimskie 123A w Warszawie odbędzie się szkolenie dla podmiotów ekonomii społecznej. Tematem szkolenia będzie prawo zamówień publicznych oraz procedury wyłaniania wykonawców w projektach unijnych.

Na szkoleniu poruszone zostaną kwestie związane z warunkami udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w tym także przesłanki wykluczenia z postępowania oraz przesłanki związane z odrzuceniem oferty wykonawcy. W dalszej części szkolenia prowadzący zajęcia przybliży klauzule społeczne w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz w postępowaniach unijnych. Kolejna część spotkania będzie poświęcona procedurom udzielania zamówień publicznych przez beneficjentów środków unijnych, a zwłaszcza przedstawione zostaną analogie, różnice i sankcje za niestosowanie lub niewłaściwe stosowanie obowiązujących procedur.
Wszystkim uczestnikom zapewniamy materiały szkoleniowe oraz bufet kawowy.

Udział w szkoleniu jest całkowicie bezpłatny!

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Zajęcia prowadzone będę przez Mikołaja Maźwę, radcę prawnego, wspólnika w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej Kozłowski, Maźwa, Sendrowiski i Wspólnicy sp. k. Działa on aktywnie reprezentując interesy przedsiębiorców przed sądami, komornikami, czy też innymi urzędami państwowymi. Jest specjalistą w zakresie prawa zamówień publicznych, budowlanego procesu inwestycyjnego oraz umów handlowych. Jest również autorem wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego oraz zamówień publicznych. Dużo uwagi poświęca także problematyce związanej z funkcjonowaniem funduszy strukturalnych UE, jak również wydatkowania środków unijnych.

Osoby zainteresowane uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojej obecności drogą e-mailową bądź telefonicznie do dnia 10 sierpnia 2017 r. Zgłoszenia prosimy przesyłać na uzupełnionej karcie zgłoszeniowej na poniższy adres mailowy!

Szczegółowych informacji udzielają:
Magdalena Kaczmarek
tel. 515 615 702
mail: [email protected]

oraz

Karolina Wierzbińska
tel. 502 875 224
mail: [email protected]

PLIKI DO POBRANIA:

Program szkolenia z PZP dla NGO w Warszawie

formularz zgłoszeniowy