20.09.2018

Bezpłatny webinar „Zasada konkurencyjności” 2.10.2018r.

Szanowni Państwo,

Już 2 października, wraz z E-Publicznym Doradcą mec. Paweł Sendrowski poprowadzi kolejny, bezpłatny webinar na temat Zasady konkurencyjności. Spotkanie tradycyjnie będzie bezpłatne, a jego uczestnicy będą mogli zadawać pytania, na wybrane przez siebie zagadnienia dotyczące zasady konkurencyjności oraz programu do zamówień publicznych E-Publiczny Doradca.

W programie:
1. Zasada konkurencyjności:
-zasady sporządzania zapytania ofertowego oraz nieobligatoryjne elementy zapytania ofertowego, w tym: rażąco niska cena, wadium, możliwość unieważnienia postępowania

– formułowanie warunków udziału w postępowaniu

– prawidłowe zasady określania kryteriów oceny ofert w ramach zasady konkurencyjności oraz prawa zamówień publicznych ? stosowanie pozacenowych kryteriów oceny ofert

– prowadzenie postępowania

– możliwość dokonywania zmian w umowie o udzielenie zamówienia

– wymierzanie korekt finansowych w ramach zasady konkurencyjności (podstawowe zasady)

2. Prezentacja programu do prowadzenia postępowań w ramach zasady konkurencyjności (E-Publiczny Doradca)

Webinar rozpocznie się od godziny 12:00, 2.10.2018r.

REJESTRACJA: https://webinar.getresponse.com/?/zasada-konkurencyjnosci–?

Plan
12:00 Rozpoczęcie, powitanie
12:05 Zasada konkurencyjności
12:45 Pytania i odpowiedzi
13:00 Przerwa
13:15 Prezentacja programu E-Publiczny Doradca
13:45 Pytania i odpowiedzi
14:00 Zakończenie

Zapraszamy!

SZCZEGÓŁY W PDF

Autor artykułu:

WGP

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne