9.02.2023

Dofinansowanie w ramach systemu świadczenia specjalistycznych usług doradczych Spectrum

Miło nam poinformować,  że Wielkopolska Grupa Prawnicza uzyskała akredytację dla Instytucji Otoczenia Biznesu od Agencji Rozwoju Pomorza S.A. w zakresie świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla MŚP z województwa pomorskiego w ramach projektu SPEKTRUM.

 CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY

Dzięki systemowi świadczenia specjalistycznych usług  doradczych Spectrum ( https://www.arp.gda.pl/1999,o-systemie-spektrum), firmy  z sektora MMŚP mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 50% na zakup specjalistycznych usług doradczych związanych z zagranicznymi i międzynarodowymi Zamówieniami Publicznymi.

W ramach wsparcia firmy mogą otrzymać m.in.:

  • analizę poszczególnych zagranicznych rynków zamówień publicznych (w ramach analizy przygotowujemy szczegółowe i praktyczne raporty dotyczące uwarunkowań prawnych rynków, którymi interesuje się Klient);
  • pomoc w wyszukiwaniu (w zależności od potrzeb Klienta) postępowań prowadzonych przez organizacje międzynarodowe (m.in. ONZ, NATO, UNIDO, OECD, WTO) lub poszczególne kraje (w szczególności kraje Unii Europejskiej);
  • doradztwo prawne w związku z udziałem Klienta w zagranicznym postępowaniu o udzielenie zamówienia (doradztwo obejmuje m.in.: analizę dokumentacji przetargowej, komunikację z jednostką zamawiającą, pomoc w przygotowaniu oferty, analizę warunków realizacji zamówienia);
  • pomoc w złożeniu oferty;
  • pomoc w prowadzeniu postępowania;
  • pomoc w poszukiwaniu partnerów biznesowych w celu realizacji zamówienia na zagranicznym rynku;
  • udział w procedurze odwoławczej;
  • wsparcie kompleksowe lub punktowe w procesie Twojego udziału w przetargach międzynarodowych.

Grant przeznaczony jest dla firm z województwa pomorskiego.

System SPEKTRUM jest finansowany z funduszy unijnych wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.4.1. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 27 mln zł.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!

Autor artykułu:

WGP

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne