8.02.2018

Elektronizacja zamówień publicznych w E-Publicznym Doradcy – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła do ustawy pzp szereg nowych rozwiązań. Jednym z nich jest elektronizacja zamówień publicznych, czyli podstawowe zasady wykorzystywania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia (zawarte w art. 10a pzp i następnych).

W art. 15 ust. 2 powyższej ustawy, zawarto informację, że w zakresie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) art. 10a wchodzi w życie 18 kwietnia 2018 roku. Na podstawie art. 10a komunikacja między zamawiającym a wykonawcami […] odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, co zasadniczo oznacza wymóg składania JEDZ w formie elektronicznej.

Informowaliśmy Państwa już wcześniej o zmianach, które etapami wprowadzamy do Programu E-Publiczny Doradca. Nasz zespół pracuje obecnie nad możliwością składania JEDZ w formie elektronicznej. Proces ten z całą pewnością zostanie ukończony do dnia 18 kwietnia 2018 roku, by zapewnić Państwu kompleksową obsługę całego procesu zamówień publicznych, zgodnie z wymogami.

 

Autor artykułu:

WGP

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne