19.07.2017

Elektronizacja zamówień publicznych w E-Publicznym Doradcy

W dniu 4 lipca 217 roku zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych. Rozporządzenie weszło w życie 12 lipca, jednakże w chwili obecnej My i Państwo mamy czas spokojnie przygotować się do tego wielkiego wyzwania jakim jest elektronizacja zamówień publicznych. Ustawodawca czas na przygotowanie do tego etapu pozostawił nam do 18 października 2018 roku (z wyłączeniem JEDZ, gdzie ten termin to 18 kwietnia 2018 roku).

O ile konieczność elektronizacji zamówień wynikała bezpośrednio z nowelizacji ustawy PZP dokonanej ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy ? Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020, 1579 i 1920), o tyle to jak ten proces miał przebiegać zasadniczo było zagadką praktyczne do chwili opublikowania Rozporządzenia. Dlatego też, korzystając z wcześniejszych doświadczeń wprowadzania dużych modyfikacji do E-Publicznego Doradcy wstrzymaliśmy się z pracami, aż do tej chwili – gdyż tylko w ten sposób mamy pewność.

Znając już treść wymagań Ustawodawcy mamy już jasno wytyczoną drogę, w jakim kierunku E-Publiczny Doradca ma się rozwijać, zaś Państwo zyskują niepowtarzalną okazję do obserwowania z bliska tych zmian.

Ogrom modyfikacji jakie stoją przed Naszym zespołem specjalistów jest większy niż mogą Państwo podejrzewać. Jednakże nikt nie lubi rewolucji, nikt nie lubi uczyć się wszystkiego na nowo. Ponieważ zakres zmian jest też tak duży, nie jest możliwe, aby wszystkie zmiany mogły się pojawić od razu. W związku z czym proces zmian podzieliliśmy na poniższe etapy:

1. Implementacja protokołu Secure Socket Layer (SSL);
2. Zmiany w module Prowadzenie postępowania – Ogłoszenie;
3. Zmiany w module Prowadzenie postępowania – Zmiany Ogłoszenia;
4. Przygotowanie JEDZ;
5. Przygotowanie na nowo modułu Otwarcie Ofert oraz całkowicie nowego modułu Wykonawca.

Wprowadzając zmiany etapami, Państwo będą mogli w sposób ewolucyjny zapoznawać się z nowymi mechanizmami, dlatego też, kiedy proces zostanie zakończony E-Publiczny Doradca będzie dla Państwa tym czym jest teraz – wygodnym i intuicyjnym narzędziem, które ma na celu ułatwić Państwu pracę.

Autor artykułu:

WGP

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne