21.03.2022

„Frankowa” passa trwa

Miło nam poinformować, że w minionym tygodniu uzyskaliśmy kolejny wyrok unieważniający umowę kredytu frankowego.

W dniu 17 marca 2022r. Sąd Okręgowy w Poznaniu, XVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Barbara Chylak wydał wyrok, w którym uznał umowę kredytu frankowego EKSTRALOKUM za nieważną i zasądził na rzecz kredytobiorcy kwotę 89.882,27 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie tytułem spłat dokonanych na poczet nieważnej umowy kredytu.

Tym samym powództwo zostało uwzględnione w całości. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd podzielił stanowisko zaprezentowane w toku procesu przez powoda, wskazując, że podnoszone przez pozwany Bank zarzuty zatrzymania i potrącenia były nieskuteczne, a powód w pozwie i dalszych pismach procesowych udowodnił istnienie roszczenia oraz interes prawny w ustaleniu nieważności umowy kredytu.

Co jednak najistotniejsze, powyższe rozstrzygnięcie zapadło w ciągu niespełna 14 miesięcy od momentu złożenia pozwu.

Tym większe wyrazy uznania dla składu rozpoznającego sprawę.

Autor artykułu:

WGP

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne