Frankowicze – kolejny pozytywny wyrok!

PO RAZ KOLEJNY UMOWA KREDYTU INDEKSOWANEGO DO WALUTY OBCEJ JEST NIEWAŻNA – TYM RAZEM WYROK PRAWOMOCNY W 15 MIESIĘCY

W dniu 24 lutego 2022 r. w sprawie naszych klientów przeciwko BANK MILLENIUM S.A., Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny, w sprawie o sygnaturze I ACa 581/21, wydał wyrok, w którym oddalił apelacje banku w całości od wyroku z 08.06.2021 r. (sygn. akt I C 1644/20)!

Tym samym, umowa kredytowa naszych klientów jest nie tylko nieważna, ale również bank musi zwrócić całość dochodzonych w pozwie kwot, czyli 259.681,59 zł oraz 50.807,35 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie do dnia zapłaty, jak również kosztami procesu. Proces rozpoczął się w listopadzie 2020 r., tak więc jak się okazuje nawet w sprawach „frankowych” procesy mogą przebiegać sprawnie i relatywnie szybko.

Co najważniejsze jednak, nasi klienci, kiedy rozpoczynaliśmy współpracę, pomimo 13 lat regularnej spłaty mieli jeszcze ponad 600 000 zł salda kredytu. Teraz w końcu mogą odetchnąć z ulgą. Nieuczciwy kredyt jest de facto spłacony a hipoteka ich nieruchomości zostanie zwolniona. Sprawę prowadzili mec. Bartosz Kozłowski i mec. Dorota Chraplewska.