14.03.2019

Ile kosztuje upadłość konsumencka?

Ile kosztuje upadłość konsumencka?

Jednym z najczęściej zadawanych pytań przez naszych Klientów, rozważających złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest: ile to będzie mnie kosztowało? Odpowiedź na to wbrew pozorom łatwe pytanie nie jest taka oczywista i przede wszystkim zależy od tego jakie koszty mamy na myśli.

Opłata od wniosku

Jednym z podstawowych i koniecznych wymogów jakie musi spełniać wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest uiszczenie opłaty sądowej. Na szczęście ustawodawca uwzględnił, że siłą rzeczy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składają osoby w trudnej sytuacji finansowej  i opłata jest na minimalnym poziomie tzw. opłaty podstawowej, czyli 30 zł, co wynika wprost z art. 76 a ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Biorąc pod uwagę, że 30 zł absolutnie nie jest kwotą zaporową rozważania co do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych nie mają większego sensu. Kwota ta powinna zostać wpłacona na rachunek bankowy wydziału do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych sądu rejonowego, w którym zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości z tytułem przelewu np.: wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej Jana Przykładnego. Natomiast potwierdzenie przelewu załączamy do wniosku. Dodatkowo jeżeli reprezentuje nas pełnomocnik konieczne jest uiszczenie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł.

Upadłość, a majątek wnioskodawcy

Pierwszą i zarazem najważniejszą rzeczą o jakiej powinna pamiętać osoba rozważająca złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest fakt, że co do zasady, jej majątek nadający się do spieniężenia wchodzi w skład masy upadłości i jest sprzedawany na poczet kosztów postępowania i długów. Przede wszystkim wszystkie nieruchomości będące własnością upadłego, bardziej wartościowe ruchomości jak np.: samochody, lepszy sprzęt elektroniczny etc., a także wynagrodzenie powyżej wynagrodzenia minimalnego (obecnie ok. 1 600 zł netto) otrzymywane przez czas trwania postępowania upadłościowego wchodzą w skład masy upadłości i wnioskodawca je po prostu traci.

Czy cały majątek? Niezupełnie. Na podstawie art. 829 ? 835 Kodeksu postępowania cywilnego w zw. z art. 63 ust. 1 i art. 491? Prawa Upadłościowego wyłączony z masy upadłości jest cały szereg składników majątku (szczegółowo wymieniony na końcu niniejszego wpisu). Tak więc, w praktyce syndyk nie będzie wywoził 10 letniej lodówki ani wyszarpywał dziecku zabawki, którą dostało na komunię. Niemniej jednak, upadłość konsumencka wiążę się z utratą najważniejszych składników naszego majątku. Choć warto pamiętać, że przy egzekucji komorniczej te składniki majątku i tak stracimy, a nie będziemy mieli żadnych szans na umorzenie pozostałej części długów.

Jaki jest koszt pomocy prawnej przy upadłości?

Każdy dłużnik może samodzielnie złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej do sądu. Warto jednak pamiętać, że wniosek obarczony brakami podlega zwrotowi, zaś w przypadku odrzucenia naszego wniosku kolejna szansa na ogłoszenie upadłości i oddłużenie może pojawić się dopiero po pojawieniu się nowych okoliczności w sprawie. Dlatego też przygotowanie dokumentacji i samego wniosku jest bardzo ważne. Szczególnie, gdy nasza sytuacja jest dość skomplikowana, a mogą zaistnieć przesłanki do odrzucenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jak np.: powstanie długów w wyniku wcześniej prowadzonej działalności gospodarczej, przyczynienie się do powstania długów, uzależnienie od alkoholu lub hazardu etc. W takiej sytuacji pomoc wykwalifikowanego prawnika może być nieoceniona. Jej koszt jest zróżnicowany i zależy zarówno od miejsca jak i naszej sytuacji. Jednak z doświadczenia można wskazać, że koszt ten powinien wynieść pomiędzy 3 a 10 tys. zł netto. Kwota z reguły znaczna dla osoby pogrążonej w długach, jednak w zamian za nią dłużnik ma szanse na umorzenie nawet wielomilionowych długów i zupełnie nowe życie finansowe. Może więc warto ją ponieść?

Autor artykułu:

WGP

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne