29.10.2020

Kary dla Getin Noble Banku

Prezes UOKiK wydał kolejną decyzję, nakładając tym razem na Getin Noble Bank karę w wysokości 7.019.640 zł za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, przejawiające się m.in. w zmianie postanowień umownych dotyczących wyliczenia kursów kupna i sprzedaży walut obcych w tym w kredytach indeksowanych do franka szwajcarskiego.

Podstawą takiego rozstrzygnięcia było uznanie, że Getin Noble Bank wprowadzał w błąd, informując o zmianie postanowień umów o kredyt hipoteczny, w tym indeksowanych do franka szwajcarskiego. W 2016 r. klienci tego banku otrzymali listy, z których mogli się dowiedzieć, że bank zamierza doprecyzować ? od nowego roku – sposób wyliczania kursów kupna i sprzedaży walut obcych. Poza tym zastąpił postanowienia o bankowym tytule egzekucyjnym (BTE) zapisami o możliwym obowiązku złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego, co mogłoby wiązać się z koniecznością zawarcia aktu notarialnego i ułatwiłoby bankowi w przyszłości dochodzenie roszczeń. Miało to związek z uchyleniem BTE przez Trybunał Konstytucyjny, jednak ten wyrok nie daje bankowi prawa do wpisania do umów innych form zabezpieczeń.

W ocenie Prezesa UOKiK niedozwolone jest dowolne zmienianie istotnych warunków umowy o kredyt hipoteczny, a takimi właśnie są postanowienia, dotyczące wyliczania kursów kupna i sprzedaży walut.

Decyzja nie jest prawomocna, jednak po uprawomocnieniu będzie miała charakter prejudykatu w postępowaniu sądowym. Oznacza to, że ustalenia Prezesa Urzędu co do faktu stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów są dla sądu wiążące. Nie musi on w tym zakresie prowadzić własnego postępowania dowodowego, zaś Konsumenci mogą się powołać na prawomocną decyzję Prezesa UOKiK, co z pewnością znacznie ułatwi dochodzenie roszczeń frankowiczom.

 

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne

  Sprawdź też artykuły...

  11.06.2024

  Zysk w procedurze wyjaśniania rażąco niskiej ceny

  Celem wyjaśnień dotyczących ceny wskazanej w ofercie składanych w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 224 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień...
  4.06.2024

  Pomoc frankowiczom

  – formy wsparcia oferowane przez Kancelarię Wielkopolska Grupa Prawnicza Możesz unieważnić kredyt frankowy, jeżeli go nadal spłacasz. Jeśli już go spłaciłeś, przysługuje Ci zwrot rat. Pomoc frankowiczom – unieważnienie umowy...