Kolejna umowa z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej podpisana!

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 28 lipca 2021 r. Wielkopolska Grupa Prawnicza podpisała umowę z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, której przedmiotem jest świadczenie usług weryfikacji dokumentacji zamówień publicznych pod względem poprawności zastosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych. Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. W tym postępowaniu kryterium oceny ofert o wadze 60% stanowiła jakość opinii prawnej, którą osoby delegowane przez kancelarię pisały w siedzibie Zamawiającego.

Tym bardziej jest to dla nas ogromny sukces i niezwykły powód do dumy.

Osobom zaangażowanym w projekt serdecznie gratulujemy!

Stacjonarna konferencja dla firm. 14 XI 2023r, Poznań.

"Możliwość pozyskiwania zamówień w ramach organizacji międzynarodowych oraz w związku z bieżącą pomocą Ukrainie"

14 listopada w Poznaniu, udział dla firm bezpłatny!

SPRAWDŹ