20.08.2020

Kolejna umowa z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej

Z przyjemnością informujemy, że 19 sierpnia 2020 roku Wielkopolska Grupa Prawnicza podpisała kolejną umowę z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

Przedmiotem umowy jest świadczenie zindywidualizowanej usługi informacyjnej na rzecz Beneficjentów działania 2.12 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w zakresie przygotowania i realizacji postępowań o udzielenie zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Osobom zaangażowanym w projekt składamy ogromne podziękowania i gratulacje!

Autor artykułu:

WGP

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne