25.09.2020

Kolejne kary dla banków za kredyty frankowe

Prezes UOKiK nałożył kary na kolejne banki m.in. Santander, BNP Paribas i Millennium za stosowanie nieprecyzyjnych postanowień, dotyczących ustalania kursu CHF, stanowiącego podstawę ustalenie wysokości rat płaconych przez kredytobiorców w kredytach frankowych.

Zdaniem Prezesa UOKiK stosowane przez banki kryteria dotyczące ustalania tzw. spreadu rażąco naruszają interesy konsumentów. Kredytobiorcy nie mają możliwości sprawdzenia, w jaki sposób banki wpływają na kursy walut publikowane w ich tabelach i w efekcie, czy nie naliczają im zbyt wysokich rat kredytu. Arbitralne ustalanie wysokości kursu CHF, bez odniesienia do obiektywnych mierników prowadzi do obciążania kredytobiorców zawyżonymi ratami kredytu. Tymczasem zasady ustalania zobowiązań finansowych muszą być uczciwe, przejrzyste i weryfikowalne dla konsumentów.

Banki ustalają kursy w oparciu o średnie kursy waluty na rynku międzybankowym, które nie są zdefiniowane w żadnych przepisach. Konsument nie wie, gdzie ich szukać. Niejasne są również postanowienia, odsyłające do kursów umieszczonych w tabelach opłat i prowizji, bowiem banki nie określają, kiedy i ile razy dziennie te tabele są sporządzane oraz publikowane. Nie można wykluczyć więc, że bank przeliczy wysokość raty po kursie korzystniejszym dla siebie, na co konsument nie ma żadnego wpływu.

Wydane decyzje nie są prawomocne. Banki, będące adresatami wspomnianych decyzji z pewnością złożą skargi, by zakwestionować rozstrzygnięcie Prezesa UOKiK. Po uprawomocnieniu się decyzji banki będą musiały powiadomić kredytobiorców, że zakwestionowane postanowienia jako niedozwolone nie są dla nich wiążące i należy je traktować tak, jakby w ogóle ich nie było w aneksie do umowy.

Do uprawomocnienia się decyzji wydanych przez Prezesa UOKiK jeszcze długa droga, jednak jeśli sąd nie uwzględni zarzutów banków, wskazane decyzje z pewnością ułatwią dochodzenie roszczeń frankowiczom.

Podobne decyzje zostały wydane wobec Deutsche Banku oraz Getin Noble Banku, zaś w toku są kolejne postępowania wobec banków Raiffeisen, PKO BP, BPH i Pekao S.A.

 

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne

  Sprawdź też artykuły...

  10.05.2024

  Dni Otwarte Funduszy Europejskich!

  Za nami „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”! Mieliśmy okazję porozmawiać z beneficjentami o nowym projekcie „Przedsiębiorcy kompetentni w GOZ”! GOZ to koncepcja gospodarcza, w której produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać...
  9.05.2024

  Zaproszenie na webinarium Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju

  W imieniu Wielkopolskiej Grupy Prawniczej serdecznie zapraszamy do zapisów i działu w udziału w webinarium organizowanym przez naszego wieloletniego partnera – Wielkopolski Fundusz Rozwoju. Już w najbliższy wtorek 14 maja...