8.09.2021

Kolejne sukcesy frankowe

Miło nam poinformować, że w ostatnim czasie Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny udzielił naszym klientom zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności spornej umowy kredytowej poprzez wstrzymanie obowiązku spłaty dalszych rat kredytu od momentu wydania postanowienia do momentu prawomocnego zakończenia postępowania.

Tym samym Sąd w pełni podzielił nasze stanowisko zaprezentowane w pozwie, co nie tylko pozwala zmniejszyć skalę ewentualnych rozliczeń w przypadku uznania spornej umowy kredytowej za nieważną, ale również pozostawia spore szanse na uwzględnienie powództwa w szczególności w zakresie roszczenia o uznanie umowy kredytowej za nieważną.

Jesteśmy pełni uznania dla składu orzekającego, ponieważ postanowienie zostało wydane w krótkim czasie po wniesieniu pozwu.

Autor artykułu:

WGP

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne