10.06.2021

Kolejne sukcesy w sprawach CHF!

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że w dniu 8 czerwca 2021 r. w sprawie naszych klientów przeciwko Bank Millenium S.A. Sąd Okręgowy w Szczecinie, I Wydział Cywilny w składzie SSO Paweł Marycz wydał wyrok, w którym USTALIŁ NIEWAŻNOŚĆ umowy kredytu oraz ZASĄDZIŁ na rzecz naszych klientów całość dochodzonego roszczenia pieniężnego, tj. kwotę 221 422,95 zł i 50 807,35 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie do dnia zapłaty, jak również zasądził od banku kwotę 11 817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego (I C 1644/20). Sprawa została rozpoznana w zaledwie 9 miesięcy. Jesteśmy pełni uznania i szacunku dla Sądu za tak szybkie rozpoznanie sprawy.

Również 8 czerwca 2021 r. otrzymaliśmy postanowienie Sądu Okręgowego w Koszalinie z dn. 31.05.2021 r., w którym oddalił on zażalenie Santander Consumer Bank S.A. na postanowienie o zabezpieczeniu roszczeń naszych klientów poprzez wstrzymanie obowiązku spłaty kredytu na czas trwania procesu. Oznacza to, że nasi klienci nie muszą spłacać toksycznego kredytu w zasadzie od momentu złożenia pozwu do czasu rozstrzygnięcia całej sprawy, które mamy nadzieję, potwierdzi że umowa jest nieważna. W tej sprawie przewodniczył SSO Marek Ciszewski i również ona została rozpoznana w rekordowo szybkim czasie.

Autor artykułu:

WGP

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne