17.10.2019

Kolejny prawomocny wyrok w sprawie polskiej po orzeczeniu TSUE

W poniedziałek 14 października 2019r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok, rozstrzygający apelację Getin Banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, w którym uznał, że po usunięciu abuzywnej klauzuli indeksacyjnej umowa może nadal obowiązywać.

Sąd Okręgowy w Warszawie unieważnił umowę kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego na kwotę 144 tysiące złotych z uwagi na zawarte w niej klauzule niedozwolone, dotyczące mechanizmu indeksacji oraz sprzeczność z naturą zobowiązań z powodu dowolnego ustalania przez bank kwoty kredytu do zwrotu.

Sąd Apelacyjny nie podzielił tego stanowiska. Uznał, że klauzule abuzywne zawarte w umowie co prawda nie obowiązują, ale umowa jest nadal wiążąca w pozostałym zakresie. Tym samym Sąd Apelacyjny dopuścił ważność odfrankowionej umowy. Co więcej, Sąd uznał, że możliwe jest potraktowanie kredytu jako złotówkowego bez oprocentowania – wówczas konsument do raty kapitałowej doliczałby tylko marżę.

W uzasadnieniu Sąd orzekający odwołał się do ostatniego wyroku TSUE, z którego wynika, że niedozwolonych postanowień, dotyczących indeksacji nie można zastąpić średnim kursem NBP, a co za tym idzie umowa jest zwykłą umową złotową. Do ustalenia w odrębnym postępowaniu w ocenie Sądu pozostaje kwestia tego, czy taki kredyt podlega oprocentowaniu i na jakich zasadach czy też z racji zawartych w umowach klauzul niedozwolonych nie podlega oprocentowaniu.

Ponadto Sąd Apelacyjny stwierdził, że skoro umowa zawierała niedozwolone postanowienia umowne to niedopuszczalne było jej aneksowanie w celu przejścia na spłatę kredytu we frankach szwajcarskich. Z tego względu zasądził na rzecz kredytobiorców całą kwotę wpłaconą po aneksowaniu umowy we frankach szwajcarskich na poczet poszczególnych rat, nie natomiast zwrot nadpłaconych rat. Co do odsetek, jakie kredytobiorca powinien zapłacić Sąd uznał, że kwestia ta powinna zostać rozstrzygnięta w osobnym postępowaniu.

Takie stanowisko Sądu Apelacyjnego należy uznać za jak najbardziej korzystne dla frankowiczów. Nie tylko bowiem stwierdza, że niedozwolone postanowienia zawarte w umowie kredytu nie są wiążące dla kredytobiorcy, a w konsekwencji kredyt jest kredytem złotówkowym, ale również zasądza zwrot całości zapłaconych we frankach szwajcarskich rat, uznając za niedopuszczalne aneksowanie umowy zawierającej niedozwolone postanowienia umowne.

Przy zastosowaniu takiego podejścia kredytobiorcy zdecydowanie dużo zyskają, gdyż kwotę zasądzoną we frankach szwajcarskich mogą wymienić po aktualnym kursie franka, który może być wyższy aniżeli kurs, po którym nabywał franki w celu spłaty raty. Dodatkowo zyskają przewalutowanie kredytu na złotówkowy.

Dorota Chraplewska

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne

  Sprawdź też artykuły...

  11.06.2024

  Zysk w procedurze wyjaśniania rażąco niskiej ceny

  Celem wyjaśnień dotyczących ceny wskazanej w ofercie składanych w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 224 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień...
  4.06.2024

  Pomoc frankowiczom

  – formy wsparcia oferowane przez Kancelarię Wielkopolska Grupa Prawnicza Możesz unieważnić kredyt frankowy, jeżeli go nadal spłacasz. Jeśli już go spłaciłeś, przysługuje Ci zwrot rat. Pomoc frankowiczom – unieważnienie umowy...