18.11.2019

Koszt procesu o kredyt „frankowy”

Po orzeczeniu TSUE z dnia 03 października 2019r. w polskiej sprawie Państwa Dziubaków liczba kredytobiorców, decydujących się na pozwanie banku z pewnością wzrośnie. W związku z zapadłym orzeczeniem na rynku pojawiło się wiele ofert obsługi procesów frankowych.

Jak prawidłowo ustalić wynagrodzenie Kancelarii za prowadzenie sprawy ?

Zasady etyki zawodowej adwokatów i radców prawnych nakładają na profesjonalnych pełnomocników pewne obowiązki w zakresie sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia.

Przede wszystkim przed rozpoczęciem współpracy strony powinny ustalić zakres świadczonej pomocy prawnej, wynagrodzenie oraz sposób jego wyliczenia, a także zasady ponoszenia opłat i wydatków.

Co do zasady wynagrodzenie jest ustalane z uwzględnieniem koniecznego nakładu pracy, wymaganej specjalistycznej wiedzy, umiejętności i odpowiedniego doświadczenia, stopnia trudności i złożoności sprawy, jej precedensowego bądź nietypowego charakteru, miejsca i terminu świadczenia usługi lub innych szczególnych warunków wymaganych przez klienta, znaczenia sprawy dla klienta, odpowiedzialności wiążącej się z prowadzeniem sprawy, utraty lub ograniczenia możliwości pozyskania innych klientów oraz rodzaju więzi z klientem.

Kodeks etyki zawodowej zakazuje natomiast radcom i adwokatom zawierania umów, na mocy których wynagrodzenie jest pełnomocnikowi należne tylko w przypadku osiągnięcia pomyślnego wyniku sprawy.

W praktyce najczęściej prawnicy pobierają zazwyczaj określoną z góry kwotę za analizę sprawy, przygotowywanie pism i prowadzenie sprawy, płatną po zawarciu umowy oraz określony procent od wartości wygranej sprawy po jej zakończeniu. Dodatkowo w przypadku, gdy sprawa toczy się przed sądem zlokalizowanym w innej miejscowości pobierane są opłaty za udział w rozprawie. Udział w rozprawie w miejscowości zlokalizowanej często w dużej odległości od siedziby Kancelarii wymaga od pełnomocnika niemalże całodziennego zaangażowania, co uniemożliwia wykonywanie innych czynności.

Ponadto, Kredytobiorca decydując się na wniesienie pozwu musi liczyć się z koniecznością poniesienia opłaty od pozwu w kwocie 1.000 z ł oraz kosztów zastępstwa procesowego za czynności profesjonalnych pełnomocników. Koszty te są jednak zwracane w przypadku pomyślnego wyniku sprawy.

Wynagrodzenie jest uzgadniane indywidualnie, z uwzględnieniem okoliczności konkretnej sprawy. Procesy ?frankowe? są trudne, wielowątkowe. Ich prowadzenie wymaga nie tylko wiedzy prawniczej czy ciągłego śledzenia orzecznictwa, ale także wiedzy z zakresu ekonomii i bankowości.

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne

  Sprawdź też artykuły...

  11.06.2024

  Zysk w procedurze wyjaśniania rażąco niskiej ceny

  Celem wyjaśnień dotyczących ceny wskazanej w ofercie składanych w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 224 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień...
  4.06.2024

  Pomoc frankowiczom

  – formy wsparcia oferowane przez Kancelarię Wielkopolska Grupa Prawnicza Możesz unieważnić kredyt frankowy, jeżeli go nadal spłacasz. Jeśli już go spłaciłeś, przysługuje Ci zwrot rat. Pomoc frankowiczom – unieważnienie umowy...