Kredyt indeksowany a kredyt denominowany

W sprawach ?frankowych? możemy się spotkać z dwoma rodzajami kredytów: indeksowanymi do CHF oraz denominowanymi CHF. Czym się różnią?

Kredyt indeksowany do CHF to kredyt udzielony i wypłacony w złotych polskich, jak również w polskich złotych spłacany. Z powodu zawarcia w treści umowy kredytowej tzw. klauzuli indeksacyjnej, wysokość zadłużenia kredytobiorcy oraz wysokość raty uzależniona jest ściśle od kursu franka szwajcarskiego.

Zatem wartość zadłużenia w umowie jest wskazana w złotych polskich, ale w momencie wypłaty kredytu lub jego transzy zostaje przeliczona na CHF według kursu z dnia wypłaty. Z kolei spłata poszczególnych rat zostaje przeliczona na CHF według kursu z dnia wpłaty.

Przy kredycie denominowanym do CHF mechanizm jest zbliżony do mechanizmu indeksacji. W umowie wysokość zadłużenia jest wskazana w CHF, zaś wypłata następuje w złotówkach przeliczonych do kursu CHF z dnia wypłaty. Wysokość zadłużenia oraz poszczególnych rat jest wyrażona w CHF według kursu z dnia spłaty