Nowe roszczenia frankowiczów

W odpowiedzi na roszczenia banków o korzystanie z kapitału pierwsi posiadacze kredytów frankowych już w styczniu planują złożyć pozew z takim samym roszczeniem przeciwko bankowi. Chodzi o kredytobiorców, których umowa kredytu została uznana za nieważną, a kredyt został spłacony w całości lub do chwili obecnej kredytobiorca zapłacił więcej niż udzielono mu kredytu.

Roszczenie frankowiczów o korzystanie z kapitału jest reakcją nie tylko na analogiczne roszczenia wobec kredytobiorców ze strony banków, ale stanowi również poszukiwanie rekompensaty za nieuczciwe postępowanie banków.

Na kanwie kredytów frankowych dochodzenie zadośćuczynienia za szkody moralne związane ze stosowaniem praktyk naruszających interesy konsumentów przez instytucje kredytowe może okazać się bardzo trudne, a nawet niemożliwe.

Choć roszczenie to jest wątpliwe pod względem prawnym z  tych samych przyczyn, co analogiczne roszczenia banków to z pewnością stanowi sygnał do równego traktowania stron. Pomimo konstytucyjnej, szczególnej ochrony konsumentów sądy w dalszym ciągu często wątpliwości w sprawach frankowych rozstrzygają na korzyść banków.