24.11.2022

Podsumowanie konferencji o możliwościach ekspansji polskich firm i wsparcia odbudowy Ukrainy.

W dniu 8 października 2022 odbyła się Collegium Iuridicum Novum przy alei Niepodległości 53 w Poznaniu konferencja o możliwościach ekspansji polskich firm i wsparcia odbudowy Ukrainy.

„Możliwości ekspansji na rynki zagraniczne, w tym w ramach wsparcia organizacji międzynarodowych dla Ukrainy”

To pierwsze, zorganizowane na tak szeroką skalę wydarzenie zostało zainicjowane przez Wielkopolską Grupę Prawniczą i Biuro Regionalne Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, a co godne uwagi, zostało objęte honorowym patronatem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Głównym konferencji było pokazanie przedsiębiorcom nowych i nieoczywistych zagranicznych rynków zbytu. Takich jak chociażby Organizacja Narodów Zjednoczonych czy Bank Światowy, które z kolei bardzo mocno angażują się w pomoc i odbudowę Ukrainy.

Niemniej, tematyka konferencji była szersza i obejmowała również zamówienia w ramach NATO, czy armii amerykańskiej (stacjonującej w bazach w Polsce). Główny nacisk prelegenci postawili na omawianie narzędzi i instrumentów prawnych, chociażby takich jak możliwość waloryzacji zawartych kontraktów, które mogą pomóc firmom w dobie kryzysu gospodarczego.

Wszystkim uczestnikom, współorganizatorom i zaproszonym prelegentom pragniemy podziękować za obecność na naszej konferencji.

 

Jak wynika z przebiegu konferencji i rozmów z uczestnikami, dla wielu przedsiębiorców (głównie z Wielkopolski, chociaż uczestników mieliśmy np. z Gdańska czy Lublina) to było pierwsze zatknięcie z zamówieniami organizacji międzynarodowych.

Większość uczestników zwróciła uwagę, iż bardzo ważnym elementem konferencji było wystąpienie przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju i Technologii, którzy do swoich tematów podeszli w sposób bardzo merytoryczny, ale przede wszystkim otwarty i przystępny.

 

Dla naszej kancelarii, zajmującej się tą tematyką od wielu lat, to kolejne potwierdzenie że temat zamówień organizacji międzynarodowych (które bardzo aktywnie angażują się w pomoc Ukrainie) zaczyna być tematem poważnych dyskusji wśród przedsiębiorców, którzy w zamówieniach ONZ, NATO, Banku Światowego widzą alternatywne źródła swojego dochodu oraz szansę na swój rozwój w czasach nadchodzącego kryzysu.

Wiemy też od Państwa, że konferencja została bardzo dobrze przyjęta:

W imieniu firmy „Jamar” Szczepaniak sp.j. chcę serdecznie podziękować za umożliwienie nam udziału w konferencji „Możliwości ekspansji na rynki zagraniczne, w tym w ramach wsparcia organizacji międzynarodowych dla Ukrainy”. Tematy podjęte przez ekspertów pokazały nam nowe ścieżki rozwoju firmy. Wielkie uznanie dla prelegentów, którzy w zrozumiały sposób przekazali swoją wiedzę na temat współpracy z organizacjami międzynarodowymi. Wskazali oni szanse i zagrożenia dla przedsiębiorców w obszarze zamówień publicznych na szczeblu międzynarodowym. Chcemy Państwu podziękować za tak wspaniale zorganizowane wydarzenie.

Z wyrazami szacunku,

Katarzyna Kuc, Koordynator ds. administracji w dziale sprzedaży i marketingu

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne

  Sprawdź też artykuły...

  12.07.2024

  Zasady wyboru wykonawców w perspektywie finansowej 2021- 2027 na podstawie Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na...

  Opracowanie stanowi kontynuację artykułu Zasady wyboru wykonawców w perspektywie finansowej 2021 – 2027 na podstawie Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021 – 2027 – część I. Wytyczne doprecyzowały kwestię...
  9.07.2024

  Zasady wyboru wykonawców w perspektywie finansowej 2021 – 2027 na podstawie Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków...

  Z dniem 25 listopada 2022 roku weszły w życie wydane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych...