6.05.2020

Rzecznik Finansowy pozywa bank

Rzecznik Finansowy pozwał Raiffeisen Bank z powodu stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych.

Chodzi o sytuację, kiedy bank po unieważnieniu umowy kredytowej, wezwał kredytobiorców do zapłaty kwoty prawie 1,5 miliona złotych. Co najistotniejsze, ponad połowa tej kwoty stanowiła roszczenia z tytułu korzystania z kapitału.

W ocenie Rzecznika Finansowego tego rodzaju roszczenie nie znajduje podstaw ani w prawie unijnym ani w prawie krajowym,  dlatego chroniąc interesy konsumentów złożył pozew, by przeciwdziałać tego rodzaju działaniom banków.

Co prawda w wyroku z grudnia ubiegłego roku Sąd Najwyższy dopuścił możliwość dochodzenia przez bank roszczeń w zakresie korzystania z kapitału, jednak kwestia ta nie jest przesądzona bowiem czekamy na wyrok TSUE, w którym na skutek zadanych pytań prejudycjalnych zostaną rozwiane wszelkie wątpliwości, dotyczące zasadności roszczeń w tym zakresie.

Niemniej, stanowisko Rzecznika, uznające takie praktyki banku za niedopuszczalne i naruszające uczciwe praktyki rynkowe uznać należy za słuszne i w pełni uzasadnione.

Autor artykułu:

WGP

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne