6.05.2020

Rzecznik Finansowy pozywa bank

 Rzecznik Finansowy pozwał Raiffeisen Bank z powodu stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych.

Chodzi o sytuację, kiedy bank po unieważnieniu umowy kredytowej, wezwał kredytobiorców do zapłaty kwoty prawie 1,5 miliona złotych. Co najistotniejsze, ponad połowa tej kwoty stanowiła roszczenia z tytułu korzystania z kapitału.

W ocenie Rzecznika Finansowego tego rodzaju roszczenie nie znajduje podstaw ani w prawie unijnym ani w prawie krajowym,  dlatego chroniąc interesy konsumentów złożył pozew, by przeciwdziałać tego rodzaju działaniom banków.

Co prawda w wyroku z grudnia ubiegłego roku Sąd Najwyższy dopuścił możliwość dochodzenia przez bank roszczeń w zakresie korzystania z kapitału, jednak kwestia ta nie jest przesądzona bowiem czekamy na wyrok TSUE, w którym na skutek zadanych pytań prejudycjalnych zostaną rozwiane wszelkie wątpliwości, dotyczące zasadności roszczeń w tym zakresie.

Niemniej, stanowisko Rzecznika, uznające takie praktyki banku za niedopuszczalne i naruszające uczciwe praktyki rynkowe uznać należy za słuszne i w pełni uzasadnione.

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne

  Sprawdź też artykuły...

  11.06.2024

  Zysk w procedurze wyjaśniania rażąco niskiej ceny

  Celem wyjaśnień dotyczących ceny wskazanej w ofercie składanych w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 224 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień...
  4.06.2024

  Pomoc frankowiczom

  – formy wsparcia oferowane przez Kancelarię Wielkopolska Grupa Prawnicza Możesz unieważnić kredyt frankowy, jeżeli go nadal spłacasz. Jeśli już go spłaciłeś, przysługuje Ci zwrot rat. Pomoc frankowiczom – unieważnienie umowy...