8.07.2019

Rzecznik Generalny TSUE po stronie „frankowiczów”

W dniu 14.05.2019 r. Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) Giovanni Pitruzelli zajął stanowisko w polskiej sprawie frankowej, o sygnaturze C-260/18 wytoczonej z powództwa Państwa Dziubak. W przedstawionym stanowisku udzielił on odpowiedzi na pytania prejudycjalne (czyli pytania mające wyjaśnić wątpliwości jak stosować przepisy unijne) skierowane do TSUE przez Sąd Okręgowy w Warszawie, które powstały na tle sprawy kredytu indeksowanego dawnego Polbank EFG (obecnie Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce).

Jakkolwiek stanowisko rzecznika generalnego nie jest tożsame z samym wyrokiem TSUE, to jednak w praktyce bardzo rzadko odbiega ono od orzeczeń wydawanych przez trybunał. Dlatego jego opinia jest niezwykle ważna w kontekście spraw sądowych toczących się przed polskimi sądami. Co jednak najważniejsze opinia rzecznika generalnego TSUE to jest bardzo korzystna dla frankowiczów i zamyka się w czterech głównych tezach:

 1. umowa kredytu nie może upaść wbrew interesowi konsumenta,
 2. to konsument w procesie wskazuje co leży w jego interesie tzn. czy uznanie umowy za nieważną czy tylko ?odfrankowienie?, a badanie interesu konsumenta następuje na moment orzekania
 3. nieuczciwy warunek umowy (czyli klauzule przeliczające franki na złotówki i odwrotnie, umieszczone w umowie kredytu) nie mogą być traktowane jako obiektywnie korzystne dla konsumenta i pozostawione w mocy wbrew woli konsumenta wyrażonej w procesie,
 4. to sąd krajowy w toku procesu ma ustalić, czy umowa pozostaje w mocy.

Warto również dodać, że stanowisko rzecznika generalnego jest tożsame z wcześniejszą opinią w tej sprawie wyrażona przez polski rząd. Tym samym zdecydowanie rosną szanse na pozytywne rozstrzygnięcie sporów sądowych dla kredytobiorców występujących z powództwem przeciwko bankom. Jakkolwiek, sama opinia rzecznika nie przechyla jeszcze szali na korzyść ?frankowiczów? to jednak pozwala zakładać, że jeżeli zapadnie podobnie korzystne orzeczenie TSUE będzie to miało niebagatelny wpływ na wszystkie pozwy w sprawach kredytów bankowych. Obecnie, wiele spraw toczących się przed sądami polskimi zostało właśnie zawieszonych do czasu wydania orzeczenia TSUE. Dobry wyrok trybunału, który jest spodziewany w ciągu dwóch najbliższych miesięcy może być prawdziwym kamieniem milowym dla kredytobiorców mających kredyty we frankach, w tym również dla naszych klientów.

Chętnych do zapoznania się ze szczegółami sprawy odsyłamy do przeczytania tego artykułu.

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne

  Sprawdź też artykuły...

  11.06.2024

  Zysk w procedurze wyjaśniania rażąco niskiej ceny

  Celem wyjaśnień dotyczących ceny wskazanej w ofercie składanych w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 224 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień...
  4.06.2024

  Pomoc frankowiczom

  – formy wsparcia oferowane przez Kancelarię Wielkopolska Grupa Prawnicza Możesz unieważnić kredyt frankowy, jeżeli go nadal spłacasz. Jeśli już go spłaciłeś, przysługuje Ci zwrot rat. Pomoc frankowiczom – unieważnienie umowy...