23.07.2020

Skargi kasacyjne w sprawach umów kredytów denominowanych do CHF

W dwóch sprawach dotyczących kredytów denominowanych do CHF, oferowanych przez Deutsche Bank, złożono skargi kasacyjne do Sądu Najwyższego, bowiem Sądy Apelacyjne w Warszawie i we Wrocławiu uznały, że po wyeliminowaniu z nich niedozwolonych postanowień określających arbitralnie kurs CHF umowy pozostają w mocy. Obie skargi kasacyjne dotyczą istotnych zagadnień na gruncie kredytów denominowanych.|
 W postępowaniu kasacyjnym Sąd Najwyższy rozstrzygnie m.in.

  • czy odesłania do tabel kursowych na gruncie kredytów denominowanych to postanowienia określające przedmiot główny umów kredytów denominowanych?
  • czy bez postanowień odsyłających do tabel kursowych umowa kredytu denominowanego może dalej obowiązywać – także przy uznaniu, że nie określają one przedmiotu głównego?
  • czy system spłaty kredytu wiążący zmiany oprocentowania z okresem kredytowania jest zgodny
     z przepisami prawa bankowego?
  • czy na gruncie kredytu denominowanego bank ma możliwość dowolnego określenia kwoty w walucie PLN oddawanej do dyspozycji kredytobiorcy na określony cel?
  • która kwota tj. wskazana w umowie w walucie CHF czy oddawana do dyspozycji w walucie PLN jest kwotą oddawaną do dyspozycji kredytobiorcy na określony cel zgodnie z przepisami prawa bankowego?
  • czy umowa kredytu denominowanego, która przy zmaterializowaniu się ryzyka różnic kursowych przy wypłacie kredytu, jest zgodna z celowych charakterem umowy kredytu tj. z naturą umowy kredytu?

Podjęcie przez Sąd Najwyższy kompleksowej uchwały w kwestiach opisanych powyżej pozwoli ugruntować rozbieżne orzecznictwo w zakresie kredytów frankowych denominowanych do CHF.

Autor artykułu:

WGP

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne