23.07.2021

SUKCESY – kolejne umowy CHF nieważne!

Nie ma już w zasadzie tygodnia bez sukcesów w sprawach „frankowych”.

  • W dniu 22 lipca 2021 r. w sprawie naszej klientki przeciwko PKO BP S.A. (kredyt z portfela Nordea Banka) Sąd Okręgowy w Poznaniu, XVIII Wydział Cywilny w składzie sędzia del. Anna Mikołajczak wydał wyrok, w którym USTALIŁ NIEWAŻNOŚĆ umowy kredytu oraz ZASĄDZIŁ na rzecz naszej klientki całość dochodzonego roszczenia pieniężnego, tj. kwotę 102.353,34 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie do dnia zapłaty, jak również kosztami procesu. Sprawa została rozpoznana w 12 miesięcy. Jesteśmy pełni uznania i szacunku dla Pani Sędzi za tak szybkie rozpoznanie sprawy.
  • wcześniej, bo w dniu 13 lipca 2021r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVI Wydział Gospodarczy w składzie SSO Anna Kociołek na posiedzeniu niejawnym wydał wyrok, w którym utrzymał w mocy nakaz zapłaty wydany na rzecz naszego klienta w postępowaniu nakazowym, opiewający na kwotę 317.961,05 zł wraz z odsetkami ustawowymi w transakcjach handlowych i kosztami procesu. Co istotne, sprawa została rozpoznana w ciągu 9 miesięcy od wniesienia pozwu. Jesteśmy pełni uznania dla Przewodniczącej składu za ekspresowe tempo rozpoznania sprawy. Tym bardziej, że toczyła się przed Sądem Okręgowym w Warszawie, który charakteryzuje się ogromnym wręcz obłożeniem i w konsekwencji długim czasem trwania postępowań. Tym większe wyrazy uznania dla Pani Sędzi.

Autor artykułu:

WGP

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne