Szkolenie online: Jak prawidłowo realizować zamówienia finansowane ze środków UE w Nowej perspektywie finansowej 2021-2027?

Serdecznie zapraszamy do zapisów na najnowsze szkolenie online realizowane we współpracy z Asystentem Postępowania, które odbędzie się 20 września w cenie jedynie 590,00 zł netto.

W ramach szkolenia otrzymujecie Państwo od nas w prezencie dostęp do wybranych narzędzi informatycznych Asystenta Postępowania i e-booka przygotowanego przez radców prawnych z Wielkopolskiej Grupy Prawniczej.


I. PROGRAM

 1.  Jak udzielać zamówień w ramach zasady konkurencyjności (40 min.)

Prowadzący: radca prawny Karolina Kulińska

Zagadnienia:

 • zmiany w procedurze udzielania zamówień względem Wytycznych kwalifikowalności w perspektywie 2014-2020
 • na co warto zwrócić uwagę, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach zasady konkurencyjności
 1.  Jak prawidłowo formułować pozacenowe kryteria oceny ofert / wpływ kryteriów oceny ofert na politykę zrównoważonego rozwoju (40 min.)

Prowadzący: radca prawny Paweł Sendrowski

Zagadnienia:

 • jak prawidłowo formułować kryteria oceny ofert
 • przykłady poza cenowych kryteriów oceny ofert
 • co to jest Agenda 2030 i jaki ma wpływ na wydatkowanie środków z UE
 • przykłady kryteriów uwzględniających aspekty środowiskowe oraz w zakresie zrównoważonego rozwoju
 1.  Asystent Postępowania – narzędzie do prawidłowego przygotowania zapytania ofertowego w ramach zasady konkurencyjności (15 min.)

Prowadzący: Nikita Mitar – doradca ds produktu „Asystent Postępowania”

Zagadnienia:

 • przygotowanie prawidłowej dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia w ramach zasady konkurencyjności za pomocą programu Asystent Postępowania
 • unikatowe funkcjonalności aplikacji
 1.  Możliwość unieważnienia postępowania w ramach prawa zamówień publicznych oraz zasady konkurencyjności – kwestie problematyczne i rozbieżności w orzecznictwie (40 min.)

Prowadzący: radca prawny Ewa Walkowiak

Zagadnienia :

 • jak przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków regulują  zagadnienie unieważnienia postępowania  o udzielenie zamówienia z uwagi na jego wadę
 • kiedy wada postępowania jest podstawą  unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia
 • jaką wykładnię art. 457 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych należy przyjąć przy badaniu podstawy unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia
 • najnowsze orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej oraz Sądu Okręgowego w zakresie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z uwagi na jego  wadę

II. TERMIN

20 września 2023 r., od godz. 10.00- 12.30


III. KOSZT

590,00 zł netto

W przypadku rejestracji do 31.08.2023 koszt wynosić będzie: 450,00 zł netto


IV. CO OTRZYMAJĄ DODATKOWO UCZESTNICY SZKOLENIA?


V. DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ? 

 • szkolenie poprowadzą specjaliście z Wielkopolskiej Grupy Prawniczej, którzy m.in. kontrolują lub doradzają przy wydatkowaniu środków UE dla takich podmiotów jak: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Rozwoju Przemysłu
 • specjaliści podzielą się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu prawidłowego udzielania zamówień finansowanych ze środków UE
 • każdy uczestnik otrzymuje certyfikat

VI. INFORMACJE PRAKTYCZNE:

Szkolenie odbędzie się na platformie BigBlueButton 20 września 2023 (środa) w godzinach 10:00 – 12:30; Link do spotkania uczestnicy otrzymają 3 dni przed szkoleniem oraz przypomnienia 1 dzień i 1 godzinę przed szkoleniem.


VII. ZAPISY

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu lub które mają pytania prosimy o zostawienie danych kontaktowych w poniższym formularzu. Nasz doradca skontaktuje się z Państwem nie później niż następnego dnia.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Stacjonarna konferencja dla firm. 14 XI 2023r, Poznań.

"Możliwość pozyskiwania zamówień w ramach organizacji międzynarodowych oraz w związku z bieżącą pomocą Ukrainie"

14 listopada w Poznaniu, udział dla firm bezpłatny!

SPRAWDŹ