Tarcza Antykryzysowa 2.0 – przewodnik dla przedsiębiorców

Szanowni Państwo,

W dniu 17 kwietnia 2020 r. Prezydent RP podpisał Ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. Tarcza Antykryzysowa 2.0). Ustawa ta przewiduje zmiany m.in. w zakresie instrumentów pomocowych dla przedsiębiorców przewidzianych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. Tarczy Antykryzysowej).

Poniżej publikujemy e-przewodnik omawiający kluczowe instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców zawarte w obowiązującej Tarczy Antykryzysowej 2.0.