10.02.2020

Udział Wielkopolskiej Grupy Prawniczej w „Spotkaniach subregionalnych 2020”

Zjazdy subregionalne, organizowane przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych są wydarzeniem cyklicznym dedykowanym władzom samorządowych gmin i powiatów (wójtom, burmistrzom, prezydentom miast i starostom) z terenów dawnych województw: kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego, pilskiego i poznańskiego. Co roku podczas 2-dniowych spotkań omawiane są zagadnienia związane z szeroko pojętą działalnością samorządów, ich zadaniami oraz nurtującymi je problemami. Uczestnictwo w zjazdach jest również doskonałą płaszczyzną do wymiany doświadczeń oraz dzielenia się dobrymi praktykami.

Do udziału w tegorocznym cyklu 5 spotkań została zaproszona też Wielkopolska Grupa Prawnicza. Zjazdy odbywają się od stycznia do końca lutego br. Za nami pierwsze prelekcje w regionie leszczyńskim, w następnych tygodniach będziemy gościć w kolejnych subregionach. Ewa Walkowiak i Radosław Foryński – radcy prawni Kancelarii podczas swoich wystąpień omawiają zagadnienia zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego. Pierwsza część prelekcji dotyczy zmian w procedurze udzielania zamówień, druga natomiast procesu realizacji umów.

Mamy nadzieję, że poruszane przez przedstawicieli Kancelarii zagadnienia będą stanowić dla uczestników spotkań cenne źródło wiedzy, która będzie im służyć w wykonywaniu zawodowych obowiązków.

Autor artykułu:

WGP

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne