14.12.2020

Ugody z frankowiczami

Przewodniczący KNF uważa, że warto byłoby proponować kredytobiorcom ugody, które będą uwzględniać zarówno interesy klientów, jak i bezpieczeństwo sektora oraz będą zapewniać poczucie sprawiedliwości kredytobiorcom złotowym, którzy nie mogą znaleźć się w gorszej pozycji, niż gdyby przed laty zdecydowali się na hipotekę walutową.

Propozycją jest kredyt złotowy, oprocentowany według odpowiedniej stopy referencyjnej WIBOR, powiększonej o marżę stosowaną dla kredytów złotowych w czasie, w której udzielony został kredyt walutowy.

Dotychczas frankowicze odrzucali sporadyczne propozycje ugodowe banków, polegające na przewalutowaniu kredytu według średniego kursu NBP. Takie rozwiązanie nie jest zbyt korzystne dla frankowiczów, bo profity są znikome, a ryzyko walutowe i wzrost kredytu złotowego pozostają.

Koniecznym warunkiem dla zawierania ugód jest pewność banków co do tego, że kredytobiorcy nie będą podważać zawartych ugód.

Takie rozwiązanie miałoby zamknąć ryzyko prawne hipotek frankowych, zaś zapisy ugód dotyczące kredytobiorców miałyby być nadzorowane przez UOKiK.

Czas pokaże czy banki będą skłonne proponować warunki ugód, uwzględniające interesy obu stron. Z pewnością pozwoliłoby to nie tylko szybciej unormować niepewną dzisiaj sytuację prawną konsumentów, ale także zapewni bezpieczeństwo sektora bankowego, a przy tym zmniejszy koszty, związane z wytaczanymi obecnie, licznymi procesami sądowymi.

 

 

Autor artykułu:

WGP

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne