Umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisana!

Z radością informujemy, że w dniu 1 kwietnia 2021 Wielkopolska Grupa Prawnicza podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczącą świadczenia usług polegających na przeprowadzeniu, w imieniu zamawiającego, kontroli zamówień publicznych udzielanych przez beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.).

To dla nas kolejny ogromny sukces i powód do dumy, dlatego postanowiliśmy się tą naszą radością  z Państwem podzielić.

Stacjonarna konferencja dla firm. 14 XI 2023r, Poznań.

"Możliwość pozyskiwania zamówień w ramach organizacji międzynarodowych oraz w związku z bieżącą pomocą Ukrainie"

14 listopada w Poznaniu, udział dla firm bezpłatny!

SPRAWDŹ