24.08.2021

„Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w robotach budowlanych (art. 439 Pzp)” – zaproszenie na bezpłatny webinar

Serdecznie zapraszamy na webinar „Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w robotach budowlanych (art. 439 Pzp)”, który odbędzie się 23 września 2021 o godz. 12:00.

Przepisy nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, które obowiązują od 1 stycznia 2021 r. wprowadziły wymóg, by kontrakty budowlane realizowane dłużej niż 12 miesięcy zawierały klauzule dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.
Regulacja ta, długo wyczekiwana przez branżę budowlaną, ma na celu stworzenie optymalnych warunków realizacji kontraktu i zabezpieczenie interesów zarówno wykonawców, jak i inwestorów.
Dotychczasowe doświadczenia pokazują jednak, że zapisy te budzą wątpliwości interpretacyjne, a sposób formułowania klauzul i ich praktyczna użyteczność nie spełnia założeń jakie przyświecały twórcom ustawy.

Biorąc udział w szkoleniu uzyskacie Państwo odpowiedzi na poniższe pytania:
– jaką zmianę wprowadził art. 439 Prawa zamówień publicznych i co należy zawrzeć w umowie?
– jakie są zasady formułowania i elementy wzorcowej klauzuli waloryzacyjnej?
– do jakich wskaźników zmiany można się odwoływać?
– jakie są progi waloryzacyjne?
– jakich zapisów należy unikać?
– do kogo adresowana jest ta regulacja?
– dlaczego stosowanie klauzul waloryzacyjnych zwiększa bezpieczeństwo powodzenia projektu inwestycyjnego, optymalizuje budżet inwestycji i pozwala uniknąć czarnego scenariusza w postaci rozstania na placu budowy?

Prelegentem będzie Radosław Foryński – radca prawny, kierownik działu prawnego w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej.

Udział w webinarze jest bezpłatny. Szkolenie potrwa 1,5 godz.
SZCZEGÓŁY I ZAPISY znajdą Państwo na stronie: https://waloryzacja.gr8.com/
Spotkanie adresowane jest do inwestorów publicznych i prywatnych, jak również wykonawców robót budowlanych.
ZAPRASZAMY!

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne

  Sprawdź też artykuły...

  11.06.2024

  Zysk w procedurze wyjaśniania rażąco niskiej ceny

  Celem wyjaśnień dotyczących ceny wskazanej w ofercie składanych w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 224 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień...
  4.06.2024

  Pomoc frankowiczom

  – formy wsparcia oferowane przez Kancelarię Wielkopolska Grupa Prawnicza Możesz unieważnić kredyt frankowy, jeżeli go nadal spłacasz. Jeśli już go spłaciłeś, przysługuje Ci zwrot rat. Pomoc frankowiczom – unieważnienie umowy...