25.06.2020

Webinar dla Wolters Kluwer „Zamówienia bagatelne w nowym prawie zamówień publicznych”

W ramach trwającej od kwietnia 2017 roku współpracy Wielkopolskiej Grupy Prawniczej z Wolters Kluwer Polska SA radcy prawni kancelarii udzielają informacji z zakresu stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych oraz w zakresie wydatkowania środków unijnych klientom Wolters Kluwer.

24 czerwca 2020 roku wszyscy klienci Wolters Kluwer mieli możliwość wziąć udział w szkoleniu na temat „Zamówień bagatelnych w nowym prawie zamówień publicznych”, które przeprowadził radca prawny Paweł Sendrowski.

Podczas prezentacji omówione zostały m.in. zagadnienia:

  • jakie przepisy prawa obowiązują w przypadku udzielania zamówień bagatelnych
  • czy w przypadku zamówień bagatelnych stosujemy zasadę uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców oraz przejrzystości
  • czy udzielając zamówień bagatelnych zamawiający będzie mógł zwrócić się z zapytaniem do 3 lokalnych wykonawców
  • co oznacza pojęcie ?zakup jednorazowy?
  • jak szacować wartość zamówień bagatelnych
  • jak mają się regulacje dotyczące zamówień bagatelnych do stosowania zasady konkurencyjności
  • w jaki sposób udzielać tego typu zamówień oraz
  • jakie zasady i procedury obowiązują przy udzielaniu zamówień bagatelnych

To jedno z wielu, odbywających się w formie webinaru cyklicznych szkoleń. O kolejnych będziemy Państwa informować.

Autor artykułu:

WGP

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne